Phone078 - 621 44 53


 Bijvoegen onderaannemer ZZP:

- Recent kopie uittreksel KvK.

- Kopie ID bewijs

- Kopie polisblad aansprakelijkheidsverzekering

- G rekening overzicht (o.a. met personeel)

- Betalingsverklaring belastingdienst

Contactformulier bouwplaatspersoneel

Wanneer er sprake is van een onderaannemer wordt een verzoek alleen in behandeling genomen als de gevraagde documenten zijn bijgevoegd.